Ferie zimowe: 28.01. - 10.02.2019 r.

Owoce w szkole

11 listopada 2013 16:37 | Owoce w szkole

"Owoce w szkole"

Nasza szkoła uczestniczy w programie „Owoce w szkole”.
Szkoła Podstawowa w Ciachcinie po raz pierwszy przystąpiła do programu ”Owoce
w szkole” we wrześniu 2013 roku. W programie tym bierze udział 73 uczniów z klas I-III.
Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I-III Szkoły  Podstawowej
w Ciachcinie. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w naszej szkole.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępniamy jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego, które są przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe i zdrowe.

Ponadto wychowawcy klas biorących udział w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym, dotyczące zdrowego odżywiania.

 

Cel programu

 

Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

.

Program „Owoce w szkole”:

 

  • kształtuje u dzieci i młodzieży nawyk regularnego spożywania różnorodnych owoców i warzyw poprzez zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do owoców i warzyw, zalecanych do spożycia w codziennej diecie;
  • umożliwia spożywanie ich w grupie, wśród rówieśników, co sprzyja utrwalaniu się pozytywnych nawyków żywieniowych i przełamywaniu niechęci przed jedzeniem określonych produktów;
  • stanowić może element różnorodnych inicjatyw edukacyjnych realizowanych
    w szkole, dotyczących prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia,
    w szczególności poprzez realizowane w ramach programu obowiązkowe działania edukacyjne.

Przeczytano: 654 razy. Wydrukuj|Do góry