Zespół Szkół nr 2 Ciachcin
http://szkolaciachcin.superszkolna.pl

09 czerwca 2014 12:43 | Ogłoszenia

Fundusz prewencyjny

W ramach działalności prewencyjnej Powszechny Zakład Ubezpieczeniowy S.A. w roku szkolnym 2013/14 przekazał naszej placówce środki pieniężne w wysokości 800 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówki w kamerę monitorującą korytarz góry.

Kamera ma za zadanie czuwać wraz z nauczycielami nad bezpieczeństwem uczniów przebywających pod opieką szkoły.