Komunikaty

07 maja 2018 19:59 | Komunikaty

Ogólnopolski Konkurs Laur Michała Anioła

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła. Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych...

czytaj więcej »

09 czerwca 2014 17:18 | Komunikaty

Fundusz prewencyjny

W ramach działalności prewencyjnej Powszechny Zakład Ubezpieczeniowy S.A. w roku szkolnym 2013/14 przekazał naszej placówce środki pieniężne w wysokości 800 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówki w kamerę monitorującą korytarz góry. Kamera ma za zadanie czuwać wraz...

czytaj więcej »

06 listopada 2012 10:26 | Komunikaty

Projekt „Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu”

Od 1 października 2011 do 30 grudnia 2013 roku Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Ciachcinie uczestniczy w projekcie systemowym: Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu (MaLiNaS). Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

czytaj więcej »

09 października 2012 12:46 | Komunikaty

Zakup fantoma

Środki z funduszu prewencyjnego PZU w wysokości 642 zł zostały przeznaczone na zakup fantoma "AMBU SAM" do udziału i pomocy przedmedycznej. Raport zwięźle opisujący zrealizowane zadania prewencyjne. Nowa podstawa programowa wprowadziła do gimnazjum przedmiot: Edukacja dla bezpieczeństwa - przysposobienie...

czytaj więcej »