Rok 2017/2018 rokiem Władysława Reymonta::Szkoła zrealizowała projekty: Dziecięca Akademia Przyszłości oraz Otwarte Przedszkola.::Szkoła wzięła udział w projekcie "Moja przyszłość"

Zapytania ofertowe

29 grudnia 2016 14:52 | Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Ciachcin, dnia 29.12.2016 r. Zapytanie ofertowe na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami)...

czytaj więcej »