Dla rodziców

06 marca 2017 17:27 | Dla rodziców

Program stypendialny „Marzenie o Nauce”.

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN) 15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz...

czytaj więcej »

31 stycznia 2017 17:43 | Dla rodziców

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

Inne zajęcia i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły realizowane przez nauczycieli w roku 2016/17 L.p Forma zajęć Prowadzący Klasa 1 Lekcje z lekturą. A. Gierzyńska I gim 2 Tenis stołowy. G. Grala, D.Woźniak SP 3 Mój wymarzony zawód...

czytaj więcej »

27 stycznia 2017 15:35 | Dla rodziców

Uchwała w sprawie Regulaminu udzielania pomocy socjalnej

Poniższe dokumenty dotyczą: Uchwały nr 131/XXIII/2016 Rady Gminy Bielsk z dn. 28 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielsk.

czytaj więcej »

27 stycznia 2017 15:26 | Dla rodziców

Procedura wydawania duplikatów

W poniższym dokumencie znajdziecie Państwo procedury wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, karty motorowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół Nr 2 w Ciachcine.

czytaj więcej »

05 grudnia 2016 16:00 | Dla rodziców

Ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży:

czytaj więcej »