Podręczniki

Tytuł: Jest tyle do powiedzenia gimnazjum - podręcznik i ćwiczenia

Autor: Teresa Marciszuk, Teresa Kosyra Cieślak, Aneta Załazińska

Wydawnictwo: "Stentor"

Język polski
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
Każda klasa ma po dwie części:
kl.I to-1-część I i II
kl.II to-2-część I i II
kl.III to-3-część I i II

Przedmiot: Język polski