Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa Va

Wychowawca

Grzegorz Leliński

Moja klasa

Monika Sieradzka

Przedmioty: Technika, Informatyka

fizyka, informatyka, technika

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, Wychowanie do życia w rodzinie

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka, Godzina wychowawcza

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne, świetlica

Joanna Nowakowska

Przedmioty: Matematyka

matematyka, przyroda

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Monika Topczewska

Przedmioty: Język angielski

język angielski

Ewa Wysocka

Przedmioty: Geografia, Biologia

biologia, geografia, przyroda

Emilia Zdunkiewicz

Przedmioty: Język polski

język polski