Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa VIII

Wychowawca

Monika Sieradzka

Moja klasa

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:15 - 09:00 Biologia 9 Ewa Wysocka
09:10 - 09:55 Religia 9 Ks. Andrzej Krajewski
10:05 - 10:50 Język polski 9 Aldona Gierzyńska
11:05 - 11:50 Informatyka 8 Monika Sieradzka
12:00 - 12:45 Matematyka 5 Joanna Nowakowska
12:55 - 13:40 Wychowanie fizyczne s Robert Grala
13:45 - 14:30 Wychowanie do życia w rodzinie 8 Monika Kobierecka