Rusza nabór na rok szkolny 2018/19 do Samorządowego Przedszkola i kl. I Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciachcinie - szczegóły w zakładce Rekrutacja

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa VIII

Wychowawca

Monika Sieradzka

Moja klasa

Aldona Gierzyńska

Przedmioty: Język polski

język polski, historia, wychowawca

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, WOS, Wychowanie do życia w rodzinie, Edukacja dla bezpieczeństwa

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Andrzej Krajewski

Przedmioty: Religia

religia

Katarzyna Sarnowska

Przedmioty: Chemia

chemia, świetlica

Monika Sieradzka

Przedmioty: Fizyka, Informatyka, Godzina wychowawcza

fizyka, informatyka, technika

Joanna Nowakowska

Przedmioty: Matematyka

matematyka, przyroda

Ewa Wysocka

Przedmioty: Geografia, Biologia

biologia, geografia, przyroda

Katarzyna Sikora

Przedmioty: Język angielski

W zastępstwie za panią Edytę Sołtysiak-Mielcarek