Rok 2017/2018 rokiem Władysława Reymonta::Szkoła zrealizowała projekty: Dziecięca Akademia Przyszłości oraz Otwarte Przedszkola.::Szkoła wzięła udział w projekcie "Moja przyszłość"

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa VII

Wychowawca

Monika Sieradzka

Moja klasa

Aldona Gierzyńska

Przedmioty: Język polski

język polski, historia

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Andrzej Krajewski

Przedmioty: Religia

religia

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Katarzyna Sarnowska

Przedmioty: Chemia

chemia, świetlica

Monika Sieradzka

Przedmioty: Fizyka, Informatyka, Godzina wychowawcza

fizyka, informatyka, technika

Joanna Nowakowska

Przedmioty: Matematyka

matematyka, przyroda

Ewa Wysocka

Przedmioty: Geografia, Biologia

biologia, geografia, przyroda

Katarzyna Sikora

Przedmioty: Język angielski

W zastępstwie za panią Edytę Sołtysiak-Mielcarek