Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa VIII

Wychowawca

Monika Sieradzka

Moja klasa

Monika Sieradzka

Przedmioty: Fizyka, Informatyka, Godzina wychowawcza

Wicedyrektor (w zastępstwie)
fizyka, informatyka, technika

Aldona Gierzyńska

Przedmioty: Język polski

język polski, historia, wychowawca

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, WOS, Wychowanie do życia w rodzinie, Edukacja dla bezpieczeństwa

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Andrzej Krajewski

Przedmioty: Religia

religia

Katarzyna Sarnowska

Przedmioty: Chemia

matematyka, chemia

Joanna Nowakowska

Przedmioty: Matematyka

matematyka, przyroda

Ewa Wysocka

Przedmioty: Geografia, Biologia

biologia, geografia, przyroda

Katarzyna Sikora

Przedmioty: Język angielski

edukacja przedszkolna