Rusza nabór na rok szkolny 2018/19 do Samorządowego Przedszkola i kl. I Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciachcinie - szczegóły w zakładce Rekrutacja

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa VI b

Wychowawca

Monika Topczewska

Moja klasa

Aldona Gierzyńska

Przedmioty: Język polski

język polski, historia

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, Wychowanie do życia w rodzinie

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Katarzyna Sarnowska

Przedmioty: Matematyka

chemia, świetlica

Monika Sieradzka

Przedmioty: Zajęcia techniczne

fizyka, informatyka, technika

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Wysocka

Przedmioty: Przyroda

biologia, geografia, przyroda