Rusza nabór na rok szkolny 2018/19 do Samorządowego Przedszkola i kl. I Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciachcinie - szczegóły w zakładce Rekrutacja

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa VII b

Wychowawca

Monika Topczewska

Moja klasa

Monika Sieradzka

Przedmioty: Fizyka

Wicedyrektor (w zastępstwie)
fizyka, informatyka, technika

Aldona Gierzyńska

Przedmioty: Język polski

język polski, historia, wychowawca

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Andrzej Krajewski

Przedmioty: Religia

religia

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Katarzyna Sarnowska

Przedmioty: Matematyka, Chemia

matematyka, chemia

Monika Topczewska

Przedmioty: Godzina wychowawcza

język angielski

Ewa Wysocka

Przedmioty: Geografia, Biologia

biologia, geografia, przyroda