Rusza nabór na rok szkolny 2018/19 do Samorządowego Przedszkola i kl. I Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciachcinie - szczegóły w zakładce Rekrutacja

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa I

Wychowawca

Anna Prosowska

Moja klasa

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Anna Prosowska

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

nauczanie zintegrowane