Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa V b

Wychowawca

Aldona Gierzyńska

Moja klasa

Monika Sieradzka

Przedmioty: Technika, Informatyka

fizyka, informatyka, technika

Aldona Gierzyńska

Przedmioty: Język polski, Historia, Godzina wychowawcza

język polski, historia, wychowawca

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne, świetlica

Joanna Nowakowska

Przedmioty: Matematyka

matematyka, przyroda

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Monika Topczewska

Przedmioty: Język angielski

język angielski

Ewa Wysocka

Przedmioty: Geografia, Biologia

biologia, geografia, przyroda