Rok 2017/2018 rokiem Władysława Reymonta::Szkoła zrealizowała projekty: Dziecięca Akademia Przyszłości oraz Otwarte Przedszkola.::Szkoła wzięła udział w projekcie "Moja przyszłość"

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa IV

Wychowawca

Monika Kobierecka

Moja klasa

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, Wychowanie do życia w rodzinie, Godzina wychowawcza

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Monika Sieradzka

Przedmioty: Technika, Informatyka

fizyka, informatyka, technika

Monika Nycz

Przedmioty: Matematyka

matematyka

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Monika Topczewska

Przedmioty: Język angielski

język angielski

Ewa Wysocka

Przedmioty: Przyroda

biologia, geografia, przyroda

Emilia Zdunkiewicz

Przedmioty: Język polski, Koło teatralne

język polski