Zespół Szkół nr 2 Ciachcin
http://szkolaciachcin.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa I

Aleksandra Dąbrowska

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

nauczanie zintegrowane

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Monika Topczewska

Przedmioty: Język angielski

język angielski