Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa I

Moja klasa

Ślubowanie klasy I

Ilość zdjęć: 4