Rusza nabór na rok szkolny 2018/19 do Samorządowego Przedszkola i kl. I Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciachcinie - szczegóły w zakładce Rekrutacja

Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich - Klasa III

Wychowawca

Monika Nycz

Moja klasa

Aldona Gierzyńska

Przedmioty: Język polski

język polski, historia

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, WOS, Wychowanie do życia w rodzinie, Edukacja dla bezpieczeństwa

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Andrzej Krajewski

Przedmioty: Religia

religia

Grzegorz Leliński

Przedmioty: zajęcia artystyczne

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Katarzyna Sarnowska

Przedmioty: Chemia

chemia, świetlica

Monika Sieradzka

Przedmioty: Technika, Fizyka, Informatyka, Koło fizyczne

fizyka, informatyka, technika

Monika Nycz

Przedmioty: Matematyka, Godzina wychowawcza

matematyka

Ewa Wysocka

Przedmioty: Geografia, Biologia

biologia, geografia, przyroda

Katarzyna Sikora

Przedmioty: Język angielski

W zastępstwie za panią Edytę Sołtysiak-Mielcarek