Rok 2017/2018 rokiem Władysława Reymonta::Szkoła zrealizowała projekty: Dziecięca Akademia Przyszłości oraz Otwarte Przedszkola.::Szkoła wzięła udział w projekcie "Moja przyszłość"

Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich - Klasa II

Wychowawca

Ewa Wysocka

Moja klasa

Aldona Gierzyńska

Przedmioty: Język polski

język polski, historia

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, WOS

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Andrzej Krajewski

Przedmioty: Religia

religia

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, zajęcia artystyczne

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Katarzyna Sarnowska

Przedmioty: Chemia

chemia, świetlica

Monika Sieradzka

Przedmioty: Fizyka

fizyka, informatyka, technika

Monika Nycz

Przedmioty: Matematyka

matematyka

Ewa Wysocka

Przedmioty: Geografia, Biologia, Godzina wychowawcza

biologia, geografia, przyroda

Katarzyna Sikora

Przedmioty: Język angielski

W zastępstwie za panią Edytę Sołtysiak-Mielcarek