Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa VI

Wychowawca

Monika Kobierecka

Moja klasa

Monika Sieradzka

Przedmioty: Technika, Informatyka

fizyka, informatyka, technika

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, Godzina wychowawcza

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne, świetlica

Katarzyna Sarnowska

Przedmioty: Matematyka

matematyka, chemia, świetlica

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Wysocka

Przedmioty: Geografia, Biologia, koło biologiczne

biologia, geografia, przyroda

Emilia Zdunkiewicz

Przedmioty: Język polski

język polski

Patrycja Bielecka

Przedmioty: Język angielski

świetlica, j. angielski