Rok 2017/2018 rokiem Władysława Reymonta::Szkoła zrealizowała projekty: Dziecięca Akademia Przyszłości oraz Otwarte Przedszkola.::Szkoła wzięła udział w projekcie "Moja przyszłość"

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa V

Wychowawca

Emilia Zdunkiewicz

Moja klasa

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Monika Sieradzka

Przedmioty: Zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe

fizyka, informatyka, technika

Joanna Nowakowska

Przedmioty: Matematyka

matematyka, przyroda

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Wysocka

Przedmioty: Przyroda

biologia, geografia, przyroda

Katarzyna Sikora

Przedmioty: Język angielski, koło j. angielskiego

W zastępstwie za panią Edytę Sołtysiak-Mielcarek