Rusza nabór na rok szkolny 2018/19 do Samorządowego Przedszkola i kl. I Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciachcinie - szczegóły w zakładce Rekrutacja

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa V

Wychowawca

Monika Kobierecka

Moja klasa

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, Godzina wychowawcza

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Katarzyna Sarnowska

Przedmioty: Matematyka

chemia, świetlica

Monika Sieradzka

Przedmioty: Technika, Informatyka

fizyka, informatyka, technika

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Wysocka

Przedmioty: Geografia, Biologia

biologia, geografia, przyroda

Emilia Zdunkiewicz

Przedmioty: Język polski

język polski

Katarzyna Sikora

Przedmioty: Język angielski

W zastępstwie za panią Edytę Sołtysiak-Mielcarek