Ferie zimowe: 28.01. - 10.02.2019 r.

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa V

Wychowawca

Monika Kobierecka

Moja klasa

Monika Sieradzka

Przedmioty: Technika, Informatyka

Wicedyrektor (w zastępstwie)
fizyka, informatyka, technika

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, Godzina wychowawcza

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Katarzyna Sarnowska

Przedmioty: Matematyka

matematyka, chemia

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Wysocka

Przedmioty: Geografia, Biologia

biologia, geografia, przyroda

Emilia Zdunkiewicz

Przedmioty: Język polski

język polski

Katarzyna Sikora

Przedmioty: Język angielski

edukacja przedszkolna