Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa VII

Wychowawca

Emilia Zdunkiewicz

Moja klasa

Monika Sieradzka

Przedmioty: Fizyka, Informatyka, Koło fizyczne

fizyka, informatyka, technika

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, Wychowanie do życia w rodzinie

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Andrzej Krajewski

Przedmioty: Religia

religia

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne, świetlica

Katarzyna Sarnowska

Przedmioty: Chemia

matematyka, chemia, świetlica

Katarzyna Kowalska

Przedmioty: Język niemiecki

język niemiecki, świetlica

Joanna Nowakowska

Przedmioty: Matematyka

matematyka, przyroda

Ewa Wysocka

Przedmioty: Geografia, Biologia

biologia, geografia, przyroda

Patrycja Bielecka

Przedmioty: Język angielski

świetlica, j. angielski