Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa VI

Wychowawca

Emilia Zdunkiewicz

Moja klasa

Monika Sieradzka

Przedmioty: Zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe

Wicedyrektor (w zastępstwie)
fizyka, informatyka, technika

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, Wychowanie do życia w rodzinie

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Joanna Nowakowska

Przedmioty: Matematyka

matematyka, przyroda

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Wysocka

Przedmioty: Przyroda

biologia, geografia, przyroda

Katarzyna Sikora

Przedmioty: Język angielski

edukacja przedszkolna