Rusza nabór na rok szkolny 2018/19 do Samorządowego Przedszkola i kl. I Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciachcinie - szczegóły w zakładce Rekrutacja

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa VI a

Wychowawca

Joanna Nowakowska

Moja klasa

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, Wychowanie do życia w rodzinie

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Monika Sieradzka

Przedmioty: Zajęcia techniczne

fizyka, informatyka, technika

Joanna Nowakowska

Przedmioty: Matematyka, Przyroda, Godzina wychowawcza

matematyka, przyroda

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Katarzyna Sikora

Przedmioty: koło j. angielskiego

W zastępstwie za panią Edytę Sołtysiak-Mielcarek