Rusza nabór na rok szkolny 2018/19 do Samorządowego Przedszkola i kl. I Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciachcinie - szczegóły w zakładce Rekrutacja

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa VI

Wychowawca

Emilia Zdunkiewicz

Moja klasa

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Historia, Wychowanie do życia w rodzinie

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Monika Sieradzka

Przedmioty: Zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe

fizyka, informatyka, technika

Joanna Nowakowska

Przedmioty: Matematyka

matematyka, przyroda

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Wysocka

Przedmioty: Przyroda

biologia, geografia, przyroda

Katarzyna Sikora

Przedmioty: Język angielski

W zastępstwie za panią Edytę Sołtysiak-Mielcarek