Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa VII

Wychowawca

Emilia Zdunkiewicz

Moja klasa

Golgoto

Utwór wykonywany podczas Misterium Meki Pańskiej 1 kwietnia 2012 r. w Kościele Św. B.M w Ciachcinie