Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - Klasa IV

Wychowawca

Ewa Wysocka

Moja klasa

Monika Sieradzka

Przedmioty: Technika, Informatyka

fizyka, informatyka, technika

Aldona Gierzyńska

Przedmioty: Język polski, Historia

język polski, historia, wychowawca

Robert Grala

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Monika Kobierecka

Przedmioty: Wychowanie do życia w rodzinie

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Leliński

Przedmioty: Plastyka, Muzyka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne, świetlica

Joanna Nowakowska

Przedmioty: Matematyka

matematyka, przyroda

Katarzyna Olszewska

Przedmioty: Religia

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Wysocka

Przedmioty: Przyroda, Godzina wychowawcza

biologia, geografia, przyroda

Patrycja Bielecka

Przedmioty: Język angielski

świetlica, j. angielski