Kadra

Dariusz Woźniak

Funkcja: Nauczyciel

Dyrektor

Monika Sieradzka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wicedyrektor (w zastępstwie)
fizyka, informatyka, technika

Elżbieta Nowakowska

Funkcja: Nauczyciel

Wicedyrektor (urlop)
świetlica

Aleksandra Dąbrowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie zintegrowane

Aldona Gierzyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język polski, historia, wychowawca

Robert Grala

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne

Katarzyna Kłosińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie zintegrowane

Monika Kobierecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Andrzej Krajewski

Funkcja: Nauczyciel

religia

Grzegorz Leliński

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Katarzyna Sarnowska

Funkcja: Nauczyciel

matematyka, chemia

Edyta Sołtysiak - Mielcarek

Funkcja: Nauczyciel

język angielski

Katarzyna Kowalska

Funkcja: Nauczyciel

język niemiecki, świetlica

Joanna Nowakowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

matematyka, przyroda

Katarzyna Olszewska

Funkcja: Nauczyciel

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Aneta Pesta

Funkcja: Nauczyciel

rewalidacja

Małgorzata Matyjasik-Pochwatka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja przedszkolna

Anna Prosowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie zintegrowane

Monika Topczewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język angielski

Ewa Wysocka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

biologia, geografia, przyroda

Emilia Zdunkiewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język polski

Marta Piechowska

Funkcja: Pedagog

Edyta Stępień

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja przedszkolna

Sylwia Raczkowska

Funkcja: Nauczyciel

edukacja przedszkolna

Katarzyna Sikora

Funkcja: Nauczyciel

edukacja przedszkolna

Patrycja Bielecka

Funkcja: Nauczyciel

świetlica

Jarosław Miszewski

Funkcja: Nauczyciel

świetlica

Marzanna Kowalska

Funkcja: Nauczyciel

edukacja przedszkolna