Kadra

Elżbieta Nowakowska

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Świetlica

Wicedyrektor
świetlica