Kadra

Elżbieta Nowakowska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Świetlica

Wicedyrektor (urlop)
świetlica