Kadra

Elżbieta Nowakowska

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Świetlica

Dyrektor (p.o.)
świetlica