Kadra

Katarzyna Sarnowska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Matematyka, Chemia, Świetlica, Koło chemiczne

matematyka, chemia

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: V

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII a

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII b

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII

Funkcje: nauczyciel

Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich

Klasa: III

Funkcje: nauczyciel