Kadra

Katarzyna Sarnowska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Matematyka, Chemia, Świetlica, Koło chemiczne

matematyka, chemia, świetlica

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII a

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII b

Funkcje: nauczyciel