Kadra

Katarzyna Kowalska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język niemiecki, Świetlica, Koło j. niemieckiego

język niemiecki, świetlica

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII a

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII b

Funkcje: nauczyciel