Kadra

Emilia Zdunkiewicz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Koło teatralne, Język polski, Godzina wychowawcza, Koło polonistyczne

język polski

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
10:05 - 10:50 Język polski 4 VII
11:05 - 11:50 Język polski 8 Va
12:00 - 12:45 Język polski 2 VI

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
09:10 - 09:55 Język polski 8 Va
10:05 - 10:50 Język polski 8 Va
11:05 - 11:50 Język polski 2 VI
12:00 - 12:45 Język polski 2 VI
12:55 - 13:40 Język polski 4 VII
13:45 - 14:30 Język polski 9 VIII a

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
11:05 - 11:50 Język polski 4 VII
12:00 - 12:45 Język polski 8 Va
12:55 - 13:40 Język polski 9 VIII a

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
12:00 - 12:45 Język polski 2 VI
12:55 - 13:40 Język polski 8 Va
13:55 - 14:30 Język polski 9 VIII a

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
08:15 - 09:00 Język polski 4 VII
09:10 - 09:55 Język polski 4 VII
10:05 - 10:50 Język polski 9 VIII a
11:05 - 11:50 Język polski 9 VIII a
12:55 - 13:40 Język polski 2 VI
13:55 - 14:30 Godzina wychowawcza 4 VII