Kadra

Ewa Wysocka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Przyroda, Geografia, Biologia, Godzina wychowawcza, koło przyrodnicze, koło biologiczne

biologia, geografia, przyroda

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: IV

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: V b

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII a

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII b

Funkcje: nauczyciel


Klasa: Va

Funkcje: nauczyciel