Kadra

Ewa Wysocka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Przyroda, Geografia, Biologia, Godzina wychowawcza, koło przyrodnicze

biologia, geografia, przyroda

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: IV b

Funkcje: nauczyciel


Klasa: IVa

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII a

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII b

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII

Funkcje: nauczyciel

Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich

Klasa: III

Funkcje: wychowawca, nauczyciel