Kadra

Monika Topczewska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język angielski, Godzina wychowawcza, koło j. angielskiego

język angielski

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: I

Funkcje: nauczyciel


Klasa: II

Funkcje: nauczyciel


Klasa: III

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V b

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII b

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: Va

Funkcje: nauczyciel