Kadra

Monika Sieradzka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Technika, Fizyka, Zajęcia techniczne, Informatyka, Koło informatyczne, Godzina wychowawcza, Koło fizyczne, zajęcia komputerowe

Wicedyrektor (w zastępstwie)
fizyka, informatyka, technika

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
08:15 - 09:00 Fizyka 9 VIII
10:05 - 10:50 Fizyka 9 VII b
11:05 - 11:50 Fizyka 7 VII a

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
09:10 - 09:55 Informatyka 8 V
10:05 - 10:50 zajęcia komputerowe 8 VI
11:05 - 11:50 Informatyka 8 VIII

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
09:10 - 09:55 Zajęcia techniczne 4 VI
09:10 - 09:55 Informatyka 8 IVa
Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich
12:00 - 12:45 Zajęcia techniczne 5 III

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
08:15 - 09:00 Fizyka 9 VIII
Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich
09:10 - 09:55 Fizyka 5 III
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
10:05 - 10:50 Fizyka 7 VII a
11:05 - 11:50 Fizyka 7 VII b
12:00 - 12:45 Informatyka 8 IV b

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich
08:15 - 09:00 Informatyka 8 III
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
09:10 - 09:55 Technika 10 IV b
10:05 - 10:50 Technika 8 IVa
11:05 - 11:50 Godzina wychowawcza 9 VIII
12:00 - 12:45 Technika 2 V