Kadra

Monika Kobierecka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Historia, WOS, Wychowanie do życia w rodzinie, Koło historyczne, Godzina wychowawcza, Edukacja dla bezpieczeństwa, Doradztwo zawodowe

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
08:15 - 09:00 Wychowanie do życia w rodzinie 8 Va
10:05 - 10:50 Historia 8 Va
11:05 - 11:50 Historia 2 VI
12:00 - 12:45 Historia 9 VIII a
12:55 - 13:40 Historia 7 VIII b
13:45 - 14:30 Wychowanie do życia w rodzinie 9 VIII a

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
10:05 - 10:50 Historia 4 VII
11:05 - 11:50 WOS 9 VIII a
12:00 - 12:45 Edukacja dla bezpieczeństwa 9 VIII a

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
07:25 - 08:10 Wychowanie do życia w rodzinie 4 VII
08:15 - 09:00 Wychowanie do życia w rodzinie IV
09:10 - 09:55 Historia 2 VI
11:05 - 11:50 Historia 8 VIII a
12:00 - 12:45 Historia 4 VII
12:55 - 13:40 Edukacja dla bezpieczeństwa 7 VIII b

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
12:00 - 12:45 Historia 7 VIII b
12:55 - 13:40 WOS 9 VIII a
13:45 - 14:30 WOS 7 VIII b

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
08:15 - 09:00 Historia 8 Va
09:10 - 09:55 WOS 7 VIII b
10:05 - 10:50 Godzina wychowawcza 2 VI