Kadra

Monika Kobierecka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Historia, WOS, Wychowanie do życia w rodzinie, Koło historyczne, Godzina wychowawcza, Edukacja dla bezpieczeństwa, Doradztwo zawodowe

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
08:15 - 09:00 Historia 4 VI
09:10 - 09:50 Historia 2 V
10:05 - 10:50 Historia ś VIII
12:00 - 12:45 Historia 8 IVa
12:55 - 13:40 Historia 7 VII a
Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich
13:45 - 14:30 Wychowanie do życia w rodzinie 8 III

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich
12:00 - 12:45 Historia ś III
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
12:55 - 13:40 Historia 2 V
13:45 - 14:30 Wychowanie do życia w rodzinie 8 VIII

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
00:00 - 00:00 Wychowanie do życia w rodzinie 4 VI
08:15 - 09:00 Wychowanie do życia w rodzinie 10 IV b
09:10 - 09:55 Historia 10 IV b
Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich
09:55 - 10:50 WOS 5 III
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
12:00 - 12:45 Historia 4 VI
12:00 - 12:45 WOS 9 VIII
13:45 - 14:30 Edukacja dla bezpieczeństwa 9 VIII

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
08:15 - 09:00 Wychowanie do życia w rodzinie 8 IVa
09:10 - 09:55 Godzina wychowawcza 2 V
Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich
10:05 - 10:50 Historia 5 III
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
12:00 - 12:45 Historia 9 VIII
12:55 - 13:40 Historia 7 VII b
13:45 - 14:30 WOS 9 VIII

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
10:05 - 10:50 Historia ś VII b
11:05 - 11:50 Historia 5 VII a
Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich
12:00 - 12:45 Edukacja dla bezpieczeństwa 5 III
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
13:45 - 14:40 Wychowanie do życia w rodzinie VII a