Kadra

Monika Kobierecka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Historia, WOS, Wychowanie do życia w rodzinie, Koło historyczne, Godzina wychowawcza, Edukacja dla bezpieczeństwa, Doradztwo zawodowe

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: IV

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII a

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII b

Funkcje: nauczyciel


Klasa: Va

Funkcje: nauczyciel