Kadra

Joanna Nowakowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Matematyka, Przyroda, Koło matematyczne, Godzina wychowawcza

matematyka, przyroda

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: IV b

Funkcje: nauczyciel


Klasa: IVa

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII a

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: VIII

Funkcje: nauczyciel