Kadra

Joanna Nowakowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Matematyka, Przyroda, Koło matematyczne, Godzina wychowawcza

matematyka, przyroda

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: IV

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V b

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII a

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: Va

Funkcje: nauczyciel