Kadra

Grzegorz Leliński

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Plastyka, Muzyka, zajęcia artystyczne, Świetlica, edukacja muzyczna, Chór, Godzina wychowawcza, Sztuka

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne, świetlica

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
09:10 - 09:55 Muzyka 10 V b
11:05 - 11:50 Muzyka IV
12:55 - 13:40 Plastyka 10 V b

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
08:15 - 09:00 Plastyka 8 Va
09:10 - 09:55 Plastyka IV

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
12:00 - 12:45 Muzyka 2 VI
13:55 - 14:30 Plastyka 4 VII

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
12:00 - 12:45 Muzyka 8 Va
12:55 - 13:40 Plastyka 2 VI

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich
12:00 - 12:45 Godzina wychowawcza 8 Va
12:55 - 13:40 Muzyka 4 VII