Kadra

Robert Grala

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, W-f chłopcy, W-f dziewczyny

wychowanie fizyczne

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: IV

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V b

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel


Klasa: Va

Funkcje: nauczyciel