Kadra

Robert Grala

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, W-f dziewczyny, W-f chłopcy

wychowanie fizyczne

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: IV b

Funkcje: nauczyciel


Klasa: IVa

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII

Funkcje: nauczyciel

Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich

Klasa: III

Funkcje: nauczyciel