Kadra

Aldona Gierzyńska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Historia, Koło polonistyczne, Godzina wychowawcza

język polski, historia, wychowawca

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: IV

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V b

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: VIII b

Funkcje: nauczyciel