Kadra

Patrycja Bielecka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język angielski, Świetlica, koło j. angielskiego

świetlica, j. angielski

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: IV

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII a

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII b

Funkcje: nauczyciel