Kadra

Katarzyna Sikora

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: edukacja przedszkolna

edukacja przedszkolna

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich

Klasa: V

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII

Funkcje: nauczyciel

Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich

Klasa: III

Funkcje: nauczyciel