Rusza nabór na rok szkolny 2018/19 do Samorządowego Przedszkola i kl. I Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciachcinie - szczegóły w zakładce Rekrutacja

Kadra

Dariusz Woźniak

Funkcja: Nauczyciel

Dyrektor
wychowanie fizyczne

Elżbieta Nowakowska

Funkcja: Nauczyciel

Wicedyrektor
świetlica

Aleksandra Dąbrowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie zintegrowane

Aldona Gierzyńska

Funkcja: Nauczyciel

język polski, historia

Robert Grala

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne

Katarzyna Kłosińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie zintegrowane

Monika Kobierecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Marzanna Kowalska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja przedszkolna

Ks. Andrzej Krajewski

Funkcja: Nauczyciel

religia

Grzegorz Leliński

Funkcja: Nauczyciel

muzyka, plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne

Katarzyna Sarnowska

Funkcja: Nauczyciel

chemia, świetlica

Monika Sieradzka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

fizyka, informatyka, technika

Edyta Sołtysiak - Mielcarek

Funkcja: Nauczyciel

język angielski

Katarzyna Kowalska

Funkcja: Nauczyciel

język niemiecki, świetlica

Joanna Nowakowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

matematyka, przyroda

Monika Nycz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

matematyka

Katarzyna Olszewska

Funkcja: Nauczyciel

religia, korekcyjno-kompensacyjne

Aneta Pesta

Funkcja: Nauczyciel

rewalidacja, świetlica

Małgorzata Matyjasik-Pochwatka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja przedszkolna

Anna Prosowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie zintegrowane

Monika Topczewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język angielski

Ewa Wysocka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

biologia, geografia, przyroda

Emilia Zdunkiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język polski

Nina Jankowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie zintegrowane

Andżelika Kowalska

Funkcja: Nauczyciel

edukacja przedszkolna

Marta Piechowska

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

chemia, świetlica

Edyta Iwańska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja przedszkolna

Sylwia Raczkowska

Funkcja: Nauczyciel

edukacja przedszkolna

Katarzyna Sikora

Funkcja: Nauczyciel

W zastępstwie za panią Edytę Sołtysiak-Mielcarek

Patrycja Bielecka

Funkcja: Nauczyciel

W zastępstwie za panią Katarzynę Kowalską. Nauczyciel świetlicy

Anna Milewska

Funkcja: Nauczyciel