Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

16 października 2019 r. podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, w Zespole Szkół nr 2 w Ciachcinie odbyło się po raz pierwszy bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Bicie tego rekordu odbyło się w ramach Programu Edukacyjnego ,,Ratujemy i Uczymy Ratować”, gdzie głównym organizatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Polski Czerwony Krzyż z Płocka, Ochotnicza Straż Pożarna z Ciachcina oraz Ratownik Medyczny, ochoczo odpowiedzieli na zaproszenie placówki i czuwali nad prawidłowym przebiegiem. Następnie odwiedzili młodszych przedszkolaków, aby przeprowadzić lekcję pokazową na temat pierwszej pomocy.

Zajęcia z pierwszej pomocy