Informacja - dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,

informujemy, że dni 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja 2019 roku są dniami wolnym od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół nr 2 w Ciachcinie Nowym. W tych dniach Samorządowe Przedszkole w Ciachcinie będzie pełniło dyżur w godzinach 7:00 - 16:00 dla dzieci rodziców/opiekunów, którzy w tych dniach nie mogą zapewnić opieki swojemu dziecku.

Zainteresowanych rodziców/opiekunów prosimy o zgłoszenie dzieci do placówki.

W tych dniach obowiązuje wyżywienie we własnym zakresie.


Informujemy również, że zajęcia dydaktyczne w Samorządowym Przedszkolu zostaną wznowione 6 maja 2019 roku.