Kiermasz ciast w grupie 5latków.

W dniu 9 października 2018 r. odbył się w świetlicy szkolnej KIERMASZ „Ciast i łakoci” domowego wypieku. Organizatorami w/w przedsięwzięcia byli rodzice dzieci z grupy 5-latków.Pieniądze zebrane ze sprzedaży słodkości i soczków zasiliły budżet grupy i zostaną przekazane na potrzeby dzieci. Serdeczne podziękowania za słodkie wypieki kierujemy do:

• Państawa Awęckich,

• Państawa Bednarskich,

• Państwa Brulińskich,

• Państwa Ciećwierz,

• Państawa Brulińskich,

• Państawa Dzięgielewskich,

• Państwa Kurzęckich.

Za poświęcony czas i obsługę podczas kiermaszu serdecznie dziękujemy:

• Pani Justynie Awęckiej,

• Pani Marcie Brulińskiej,

• Pani Anecie Dzięgielewskiej.

Podziękowania składamy również wszystkim osobom, które finansowo włączyły się w nasze przedsięwzięcie. A teraz myślimy już o kolejnym kiermaszu :)

DZIĘKUJEMY

Wychowawca i dzieci

Kiermasz ciast w grupie 5latków.