2018/2019

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Robert Grala

p. Katarzyna Sarnowska

p. Jarosław Miszewski