Biegi 2018

W sobotę 9 czerwca 2018 r. na stadionie „Orlik” w Bielsku odbyły się już XI Gminne Biegi Przełajowe pod hasłem „BIEGNIESZ, ZACHOWASZ TRZEŹWOŚĆ I ZDROWIE” w ramach ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA. W tym wydarzeniu wzięły udział oprócz uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Ciachcinie, także nasze przedszkolaki z grupy 3,4-latków oraz dwójka 6-latków. Pod okiem wychowawcy (p. M. Matyjasik-Pochwatka) i swoich rodziców dzieci pokonały dystans 120 metrów. W nagrodę wszystkie stanęły na podium, a Pan Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz wręczył im złote medale i dyplomy.

Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców za zaangażowanie i wsparcie w tym przedsięwzięciu Śmiech

Biegi 2018