Konkurs techniczny.

Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. Samorządowe Przedszkole w Ciachcinie pod kierunkiem p. Małgorzaty Matyjasik-Pochwatka zorganizowało dla naszych przedszkolaków rodzinny konkurs techniczny pt. "Instrument muzyczny z surowców wtórnych". Prace konkursowe, które wpłynęły do koordynatora, zostały wykonane z ogromnym zaangażowaniem, pomysłowością i twórczością, dlatego też wszystkie otrzymały wyróżnienie. Gratulacje i podziękowania składamy Lenie Zawadzkiej, Mai Sołtys, Oliwierowi Kaim, Jasiowi Szczypeckiemu oraz rodzicom dzieci za pomoc w przygotowaniu instrumentów. Jeszcze raz gratulujemy uczestnikom i zapraszamy wszystkich do udziału w naszych konkursach Śmiech

Konkurs techniczny