Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada  obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W naszej szkole uczniowie chcąc pokazać szacunek i akceptację innych kultur czy narodowości wcieliłi się w postacie z innych państw, kontynentów.W kolorowych strojach po korytarzach szkoły spacerowali koledzy i koleżanki min. z Japonii, Indii, Meksyku a także z Nigerii.

Wychowawcy w swoich klasach również przeprowadzili pogadanki na temat tolerancji, akceptacji siebie i innych. Uczniowie mogli obejrzeć film na ten temat np. "Cyrk Motyli".

Tolerancja