I want peace.

Nowy rok szkolny rozpoczął się dla nas bardzo intensywnie, od razu przystąpiliśmy do realizacji projektu międzynarodowego.

Nasze pierwsze wyzwanie było bardzo ważne, zwłaszcza z uwagi na ostatnie wydarzenia na świecie.

 

Międzynarodowy Dzień Pokoju

 

Międzynarodowy Dzień Pokoju został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku. Twórcy inicjatywy chcieli zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju.

 

21 września ONZ wzywa wszystkie państwa świata do 24-godzinnego zawieszenia broni i wyrzeczenia się przemocy, konfliktów oraz wszelkich aktów wrogości. Zgromadzenie Ogólne zaprasza także państwa członkowskie, organy Narodów Zjednoczonych oraz regionalne i pozarządowe organizacje do podejmowania wspólnych działań na rzecz idei pacyfizmu. Z tej okazji uczniowie klasy VIb razem z wychowawcą, p. Moniką Topczewską dołączyli do projektu międzynarodowego na platformie Etwinning ’’I want peace’’, wzywając Europę i cały świat, do szerzenia pokoju.

 

Dzieci przygotowały flagi państw członkowskich, nauczyły się zdania „Ja chcę pokoju” w różnych językach, nagrały filmik zachęcający do pracy na rzecz pokoju i pojednania oraz oglądały prace dzieci z innych krajów.

https://youtu.be/He17v9kyv0c   nasz filmik,

https://youtu.be/X_YguMtlTbA   Szkoła z Katalonii (założyciele projektu),

https://youtu.be/PX6XvaAVwY0 Szkoła z Ukrainy.Peace.