Wolontariat.

Nominacje do czynienia dobra

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. W bieżącym roku szkolnym organizujemy akcje ,,Nominacje do czynienia dobra” – każda klasa przeprowadzać będzie działalność dobroczynną a następnie nominować kolejną klasę i określić dla niej zadanie. W tym celu klasa IIIa wraz z wychowawcą – p. Anną Prosowską przeprowadziła zajęcia edukacyjne w grupie 3,4-latków (wychowawca p. Małgorzata Matyjasik-Pochwatka). Przedstawili oni najmłodszym wiersz Juliana Tuwima ,,Na straganie”, przygotowali pogadankę na temat warzyw a następnie wspólnie wykonali prace plastyczne.

Nominacje do czynienia dobra