Rusza nabór na rok szkolny 2018/19 do Samorządowego Przedszkola i kl. I Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciachcinie - szczegóły w zakładce Rekrutacja

Sprawozdanie za rok 2016/2017

Sprawozdanie z SKO

 W szkole podstawowej działa Szkolna Kasa Oszczędności. Uczniowie mają prawo wyboru banku, w którym chcą oszczędzać. Konkurują ze sobą PKO BP oddział w Płocku reprezentowany przez p. Katarzynę Kłosińską oraz BS „Mazowsze” oddział w Bielsku reprezentowany przez p. Joannę Nowakowską.

Do SKO przy PKO należy - …15… członków

Do SKO przy BS należy  - …14…członków.

Uczniowie regularnie dokonywali wpłat na swoje indywidualne konta.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie zgromadzili odpowiednio:

SKO przy BS – 12614zł

SKO przy PKO – 2455zł

Przeprowadzono konkurs „Ciułacz drobnego grosza” polegający na wyłonieniu najsystematyczniejszych w oszczędzaniu uczniów.

Najsystematyczniej w Szkole Podstawowej w Ciachcinie oszczędzali:

  1. Katarzyna Majchrzak – klasa III
  2. Konrad Szymański – klasa III
  3. Wiktor Kochanowski – klasa IV
  4. Paweł Majchrzak – klasa Va

Wymiana informacji pomiędzy opiekunami a członkami SKO odbywała się za pośrednictwem gazetki szkolnej.

Z zamieszczanych tam informacji uczniowie poznali historię pieniądza i co go poprzedzało. Dowiedzieli się o sposobach oszczędzania, poznali waluty krajów Unii Europejskiej.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie rozpoczną systematyczne gromadzenie środków na wycieczki klasowe. Do rywalizacji indywidualnej dołączy rywalizacja międzyklasowa.