Dbamy o higienę jamy ustnej

       W dniu 14 kwietnia 2017r. w Samorządowym Przedszkolu w Ciachcinie gościły studentki z Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku wraz z opiekunem panią Beatą Wiśniewską. Głównym celem spotkania było wykształcenie u dzieci nawyku  dbania
o higienę jamy ustnej. Z uwagi na kierunek studiów, panie zapoznały dzieci z pracą higienistki stomatologicznej, następnie opowiedziały i zademonstrowały co należy robić aby mieć zdrowe i piękne zęby. W trakcie spotkania poruszono również kwestię przestrzegania higieny osobistej.

          Na zakończenie każde dziecko otrzymało przybory do mycia zębów i higieny osobistej.

Pan dyrektor Dariusz Woźniak podziękował gościom za interesujące spotkanie oraz pani Katarzynie Winnickiej (mamie jednego z przedszkolaków), która była inicjatorką tego przedsięwzięcia.

          Serdeczne podziękowania składamy sponsorom upominków dla dzieci:

- Panu Wójtowi Gminy Bielsk- Józefowi Jerzemu Rozkosz,
- Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ,, Asmed” w Mochowie,
- Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki Zdrowotnej w Zągotach.

 

        Podziękowania dla Pani Beaty Wiśniewskiej i uczennic II roku Medycznego Studium Zawodowego w Płocku o kierunku kształcenia - higienistka stomatologiczna za zorganizowanie zajęć z zakresu profilaktyki jamy ustnej, dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Ciachcinie.

Dyrekcja i nauczyciele

Higiena jamy ustnej