Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r. rozpoczęliśmy rok szkolny 2016/2017. Wszystkie dzieci pożegnały już wakacje i nadszedł czas na wspólną zabawę i naukę. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w salach przedszkolnych z wychowawcami poszczególnych grup. Podczas uroczystości Pan Dyrektor Dariusz Woźniak i Pani Wicedyrektor Elżbieta Nowakowska przekazali rodzicom informacje związane z funkcjonowaniem placówki. Jak co roku pierwsze dni września upłynęły na adaptacji małych przedszkolaków z nowym otoczeniem. Starsze dzieci z uśmiechem powróciły do swoich kolegów i koleżanek. W tym roku szkolnym do naszego przedszkola uczęszcza 55 dzieci podzielonych na trzy grupy wiekowe: 3,4-latki; 5-latki i 6-latki.